آبیاری کلاسیک

توزیع اب با فشار در لوله و پاشیدن آن در هوا به شکلی که آب به قطرات ریزی تبدیل می شود و مانند باران طبیعی روی زمین می ریزد را آبیاری بارانی مینامند .این نوع آبیاری معمولاً کمتر از آبیاری سطحی به آب و نیروی کار نیاز دارد و مناسب زمین های ناهموار با شن بیشتر می باشد .
آبیاری بارانی کلاسیک یکی از روش های آبیاری بارانی است که می تواند در آبیاری مزارع مورد استفاده قرار گیرد . از این سیستم آبیاری می توان برای آبیاری گیاهان زراعی در زمین های شیب دار ، زمین های هموار، زمینهای نا هموار و خاکهای شنی و رسی استفاده کرد. در این روش آب به وسیله پمپ از استخر ، چاه ، رودخانه و یا کانال وارد لوله های اصلی و بال های آبیاری شده و از طریق آبپاش ها به صورت قطره های بسیار ریز و یکنواخت روی محصول پاشیده می شود.
انواع آبیاری بارانی کلاسیک عبارتند از : .ثابت ، متحرک ، نیمه متحرک و کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک .
این روش از شش قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از :
1- آبپاش
2-لوله ها واتصالات انتقال آب
3- بال


4-پایه آبپاش و نگهدارنده آن
5- قسمت تامین فشار
6- شیر فلکه و فشار سنج
آبپاش:
آبپاش های چرخشی با چرخش به دور خود عمل آبیاری را توسط1و2 و یا 3 خروج آب انجام می دهد.آبپاش ها انواع مختلف دارند که عبارتند از :
1- فشار خیلی زیاد(از آبپاش های با فشار زیاد است)
2- فشار زیاد
3- فشار کم
4- فشار متوسط
لوله هادر روش آبیاری بارانی کلاسیک:
برای رساندن از منبع به مزرعه از لوله ها اصلی،نیمه اصلی و فرعی استفاده می شود لوله ها ممکن است آلومینیومی،پلی اتیلن و یا آزبست باشند برای انتقال آب بوسیله لوله های آلومینیومی معمولاً آنها را روی زمین قرار داده و توسط اتصال های سری به هم وصل می کنند لوله های پلی اتیلن و آزبست در زیر زمین و در عمق مناسب کار گذاشته می شوند برای وصل لوله ها به یکدیگر،گرفتن انشعاب و تغییر جهت آنها از زانویی،تبدیل،سه راهی و غیره استفاده می شود.
لوله های آزبست به وسیله اتصالات آزبست و چدنی به هم وصل می شوند و لوله های پلی اتیلن که قطر آنها از 90 میلی متر کمتر باشد با اتصالات خاص پلی اتیلن به هم متصل می شوند لوله های پلی اتیلن که قطر آنها بیشتر از 90 میلی متر باشد با اتصالات جوشی وصل می شوند برای اتصال لوله های آلومینیومی به همدیگر از اتصالهای که خیلی سریع باز و بسته می شوند و آب بندی آنها به وسیله واشر لاستیکی استفاده می کنند.
بالها:
بالها همان لوله های آلومینیومی هستند که در مزرعه قرار دارند و آبپاشها بوسیله پایه آبپاش بر روی آن نصب شده اند.
در روش آبیاری بارانی کلاسیک ثابت لوله ها و آبپاش ها در سطح مزرعه ثابت هستند ولی در روش متحرک پس از آبیاری هر قطعه لوله ها و آبپاش ها به قطعه بعدی منتقل می شوند .
پایه آبپاش:
پایه آبپاش لوله ی باریکی است که ارتفاع آن بستگی به نوع گیاهی که آبیاری می شود دارد برای آبیاری گیاهان کوتاه مثل چغندر از پایه های کوتاه استفاده می شود.برای آبیاری محصولات بلند از پایه های بلند استفاده می شود.در این صورت پایه آبپاش بلند روی وسیله نگهدارنده پایه آبپاش قرار گرفته و آبیاری را انجام می دهد. نگهدارنده آبپاش باعث استحکام و استقرار پایه آبپاش در سطح زمین می شود.
قسمت تامین فشار:
برای تامین فشار و دبی مورد نیاز سیستم از الکتروپمپ استفاده می شود در صورت دسترس نبودن نیروی برق برای تامین فشار و دبی از موتور پمپ استفاده می شود.
شیر فله و فشار سنج :
بوسیله شیر فلکه تا حدودی فشار در لوله ها و بالها تنظیم می شود برای اینکه آبپاش ها بخوبی کار کنند شیر فلکه را باید آنقدر باز کم تا فشار اب در داخل بالهای آبیاری به اندازه مورد نظر برسد.برای ندازه گیری فشار از فشارسنج استفاده می شود.این وسیله دارای صفحه ای درجه بندی شده است که عقربه آن مقدار فشار را نشان می دهد در این روش آبیاری فشارسنج را بعد از پمپ و یا در ابتدای لوله ی اصلی نصب می کنند تا مقدار فشار را نشان دهد برای اندازه گیری فشار در آبپاش ها از فشارسنج بسیار استفاده می کنند.

آخرین مطالب

آرشیو سایت