درباره ما

شرکت پلاستونیل
با هدف ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی در زمینه آبیاری و تولید محصولات به روز و کار آمد بر آن است تا با تکیه بر دانش روز دنیا و ماشین آلات پیشرفته گامی ارزنده در عرصه تولید و بازرگانی محصولات آبیاری و کشاورزی بردارد.
​​​​​​​​​​​​​​
امید است همراهمان باشید.
شما دنیای ما هستید...
​​​​​​​

چشم انداز :
مصرف بهینه آب و دنیایی سبز بدون بحران آب​​​​​​​